RODO
Klauzula informacyjna dotycząca polityki ochrony danych osobowych dla kontrahentów

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 38-200 Jasło Krajowice 5D , NIP: 6851006514 , REGON: 370273530 , KRS: 0000125972

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, biuro rachunkowe

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wystarczy wysłać e-mail na adres : sprzedaż@astra-slodycze.pl

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

  • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania