DOTACJE UE
Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „ASTRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krajowicach realizuje projekt:
Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID – 19.

Wartość projektu: 388 892,94 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100%.